ההופעה באמריקה (2006)

 • 1
  אני חי
 • 2
  מחרוזת ישמח חתני
 • 3
  אמא
 • 4
  מחרוזת דם דם הופה
 • 5
  נרות שבת
 • 6
  מחרוזת אם תישאו תפילה
 • 7
  תן שמחה
 • 8
  כוכב בשמיים
 • 9
  אינתא עומרי
 • 10
  מחרוזת טורקית/כורדית
 • 11
  ואני תפילתי
 • 12
  אבא נשמה
 • 13
  מרוקאית אערוך מהלל
 • 14
  מאמינים ירושלים של זהב
 • 15
  קורא לך
 • 16
  תן חיוך