האת אלקלם (1987)

 • 1
  אילה אילה
 • 2
  חובייבי יא ראקצה
 • 3
  גנה עלא יא ברוחי
 • 4
  אשכי עליך
 • 5
  האת אלקלם
 • 6
  יא אייהו
 • 7
  כודני מעק
 • 8
  רוח לך בעיד