האמונה

 • 1
  על מה
 • 2
  האמונה
 • 3
  בזוג עינייך
 • 4
  יפת חלום
 • 5
  לילה ג'ינם
 • 6
  דאללה
 • 7
  דנה דנה
 • 8
  חבר
 • 9
  הדרכים
 • 10
  יארייתני טייר