האזינו כל אחיי (1996)

 • 1
  ברכה תשימה
 • 2
  אבי השקף
 • 3
  האזינו כל אחיי
 • 4
  אנא אבי משמיא
 • 5
  מחרוזת תוניסאית
 • 6
  עלזו רעי
 • 7
  נשמח כולם
 • 8
  מחרוזת מרוקאית לחתן
 • 9
  אתה המלך
 • 10
  שלום ושלווה