האוסף – חלק א' 60-70 (2001)

 • 1
  ליל חלף עבר
 • 2
  אשאל אלוקיי
 • 3
  מחרוזת: אל הגן, שתו העדרים, יש לי גן
 • 4
  מחרוזת: שם הרחק ביער, אשת חיל, עמוק עמוק
 • 5
  מחרוזת: הפטנט מתימן, רומיה ויואל, בכרם תימן
 • 6
  מחרוזת: למה הכנסתיני לגנך, בבוכרה היפה, משיח הזקן, בת הדייג
 • 7
  הכוכב
 • 8
  מחרוזת: ראש העין, עת יעלה ירח
 • 9
  מחרוזת: הורה ממטרה, מלאו אסמינו בר, לך למדבר, זמר לך, שבזי 52
 • 10
  יער זקן
 • 11
  אברהם אבינו
 • 12
  מחרוזת: מעל המגדל, נדם כל עוף, כרמי תימן
 • 13
  סורו ממני
 • 14
  איילת חן