האוסף המשולש (2012)

 • 1
  אברהם אבינו
 • 2
  איילת חן
 • 3
  אשאל אלוקיי
 • 4
  הכוכב
 • 5
  יער זקן
 • 6
  ליל חלף עבר
 • 7
  מחרוזת אל הגן
 • 8
  מחרוזת הורה ממטרה
 • 9
  מחרוזת הפטנט מתימן
 • 10
  מחרוזת למה הכנסתיני לגנך
 • 11
  מחרוזת מעל המגדל
 • 12
  מחרוזת עת יעלה ירח
 • 13
  מחרוזת שם הרחק ביעק
 • 14
  סורו ממני
 • 15
  אסתר
 • 16
  בדד ארעה צאני
 • 17
  בזכרי ימים ימימה
 • 18
  גדליה
 • 19
  הולך אדם
 • 20
  הריני שר
 • 21
  חזרה למוטב
 • 22
  חסידה צחורה
 • 23
  יודוך רעיוני
 • 24
  יום שישי הגיע
 • 25
  ישמח חתני
 • 26
  כואב ושר לך
 • 27
  מחרוזת חנה'לה התבלבלה
 • 28
  פתאום מצאתי בך
 • 29
  רחל
 • 30
  שושנת תימן
 • 31
  שלום לבן דודי
 • 32
  שמחתי
 • 33
  אילת
 • 34
  אני נוכרי
 • 35
  את חרותי
 • 36
  באו הצלילים
 • 37
  בואי לנוח
 • 38
  בנתיב מעורפל
 • 39
  המורי
 • 40
  יוצא לדרך
 • 41
  כותל המזרח
 • 42
  מחרוזת כי אשמרה שבת
 • 43
  מחרוזת לוגם לוגם
 • 44
  מטדור
 • 45
  עוזרני
 • 46
  על גמלי
 • 47
  שבחי ירושלים
 • 48
  שיר מלב בוקע
 • 49
  שירי נהדרת
 • 50
  שיירת הרוכבים