גראציה (1978)

 • 1
  קמנגי
 • 2
  סויילה בני
 • 3
  ארטיק סומיגיים
 • 4
  איסתמם
 • 5
  אלודה
 • 6
  רומפי רומפי
 • 7
  מוחבת
 • 8
  אולמק'בר
 • 9
  ארקדש
 • 10
  גידיש או גידיש סה