געגועים לאזרביז'אן (1999)

 • 1
  סיה צ'ומהו
 • 2
  סזלר
 • 3
  פייז גלדי
 • 4
  אלונה
 • 5
  זנגי זנגי
 • 6
  לובימיה
 • 7
  בללם
 • 8
  אולמז אולמז
 • 9
  דן רג'דניה
 • 10
  בקלה בלסים
 • 11
  סולטן
 • 12
  שב שורי