גם כי אלך (1999)

 • 1
  גם כי אלך
 • 2
  אבי
 • 3
  אמא
 • 4
  דבר לי אליך
 • 5
  הולך אדם
 • 6
  אל תירא
 • 7
  רחל
 • 8
  א-ל בעוניי הבט (אינתה עומרי)