גליה (1991)

 • 1
  מודלגס פולה אגפימו
 • 2
  דן מניאזי
 • 3
  טה קאנו אוטי מו ארסי
 • 4
  דילוסיס
 • 5
  מגפס סגפו
 • 6
  טאחיה
 • 7
  מה טון איקטו נאזיסו
 • 8
  מיה זואי מסס טוס דרומוס
 • 9
  מי מילס מי גאלס
 • 10
  סגפו אפלפיזמנה
 • 11
  מחרוזת: נאחה אה קטו קרדיאס, ירנה פאלי
 • 12
  מולגס פולה אגפימו