גובה ג'ויימה (2006)

 • 1
  הקדשה
 • 2
  או סוחדה
 • 3
  תו תו
 • 4
  תו היסדי אז הממה
 • 5
  אי דול
 • 6
  תיני בחבתר
 • 7
  ירושלים
 • 8
  ג'ובה
 • 9
  שעמי אינסון
 • 10
  דואט
 • 11
  א דוחדק ג'ובור
 • 12
  ג'וביימה
 • 13
  Deddey
 • 14
  דאדאיהו