ג'בנה אלערוסה

 • 1
  עינייך תכלת
 • 2
  מחרוזת: סמרה, שמחה גדולה, לילה שלי
 • 3
  מברוק עליך
 • 4
  עלזין אלגאלי
 • 5
  שמחת חיים
 • 6
  קרן הלילה
 • 7
  מחרוזת: לילה היללה, עין זרגא
 • 8
  מחרוזת מרוקאית
 • 9
  כלת הגן