בשרו נא הגאולה (1979)

 • 1
  אל מאוד נעלה
 • 2
  לכה דודי
 • 3
  אשא עיני
 • 4
  דרור יקרא
 • 5
  יום זה שירו לאל
 • 6
  בשרו נא הגאולה
 • 7
  שמחתי
 • 8
  שיבת ציון
 • 9
  לאורח חיים
 • 10
  יום זה לישראל