בשמחות שלך (2012)

 • 1
  מחרוזת: אעלש תעדיב פיה, עלזין אלג'אלי
 • 2
  מחרוזת סמירה יסמיריתנה מכחול אנדרה
 • 3
  מחרוזת ישרעילשם
 • 4
  מחרוזת: סלחה, היללה עיד
 • 5
  מחרוזת תעליל חינה
 • 6
  מחרוזת: אסלזין פלעינין יסמרה, ג'נה אלפרח
 • 7
  מחרוזת: ג'ינק יערוסה, זג'רתולי ילתבב
 • 8
  תאל אלווחש - עם אברהם ברדא
 • 9
  מחרוזת: יממה וואנו עספורי, היחפלה