בשמחות שלך (2012)

 • 1
  עוד ישמע - מחרוזת חסידית
 • 2
  שהחיינו וקיימנו
 • 3
  כי הרבית
 • 4
  למעלה למעלה
 • 5
  היסח דעת
 • 6
  כיצד מרקדין
 • 7
  כל זמן
 • 8
  מראה כהן
 • 9
  אשריכם
 • 10
  שפע רב
 • 11
  ישמח חתני
 • 12
  עוד ישמע - מחרוזת מזרחית
 • 13
  מברוק עליך
 • 14
  מחרוזת: יאללה, היידה
 • 15
  אלבינה יאללה