בשירי חינה טריפולטאית ותוניסאית (1999)

 • 1
  מחרוזת לחתן וכלה: היה היה, עלומו לומו, דורי דורי, עלה זיין הלכלי
 • 2
  טכס תספורת לבר מצווה: מתגול העלש יוו'לדי, יללי יללי
 • 3
  שיר לבית הכנסת בושייפ הגדולה: סלצ', בושייפ אלמקבולה
 • 4
  מחרוזת חינה טריפוליטאית: יללץ' ילל יללץ' ילל, ולא מנתעצה ילעזיז העלה, ילה סאבו אלגהו'ה וזידוה הה, וילה ומה היהלי, אנצ'ענה כר
 • 5
  סלחה
 • 6
  מחרוזת חינה טריפוליטאית: ילה חדי בוהה, ומידי אידק לילחינה