בשירה תימנית מקורית (2010)

 • 1
  סעת ארחמן אד'לחין
 • 2
  ויין אקונטי ימליחה
 • 3
  אלא יאלה רזאק
 • 4
  כריג'את אלחינה בזאפ'ה
 • 5
  לילת אלחינה
 • 6
  ניעג'ין אלחינה