בשירה תימנית מקורית (1981)

 • 1
  עיני בקית
 • 2
  כריג'ת נוצ' אליל
 • 3
  יחביב אלקלוב
 • 4
  כלייני אסרח לי
 • 5
  הוא צודק יאנס
 • 6
  יריית יאללה
 • 7
  שבח אשיר
 • 8
  איומתי תעורר הישנים
 • 9
  אתחיל שבח אל חי
 • 10
  יום אזכרה חטאי