ברגע מתוק

 • 1
  מה יפה הלילה
 • 2
  בלדה לבוגדת
 • 3
  אנשים וגורלם
 • 4
  איש ישן
 • 5
  אנא סאבר
 • 6
  לא תילומוני
 • 7
  איש הפונדק
 • 8
  נערת הכפר
 • 9
  מה יילד יום