בקצב הסהרנה (1996)

 • 1
  מחרוזת: ג'נה, סמירה
 • 2
  מחרוזת: גוליזר, לה-דינה
 • 3
  מחרוזת: ללה-ווסו, נרינה, שחני
 • 4
  מחרוזת: כחתורי, תם לו חזה
 • 5
  סלימה
 • 6
  מחרוזת: אסקבוקס, ממר, הי-בלם
 • 7
  מחרוזת: גיאן גיאנו, כפיתן
 • 8
  מחרוזת: נרגז, יאמן זקוקא