בערבית (1997)

 • 1
  ג'אני ג'אני
 • 2
  חבייתאק מבן אנאס
 • 3
  טראל יא ממה
 • 4
  סאקן
 • 5
  מילי עליי
 • 6
  אינתה אל רמז
 • 7
  מה ביסמחלק
 • 8
  ימנוואר יא אמר