בערבית מערבית (1993)

 • 1
  איללה ללה
 • 2
  זחמה
 • 3
  יא עווזל פלפילו
 • 4
  מחרוזת: עלעלין מולייתן, דלעונה
 • 5
  סמרה
 • 6
  חביבי יעני
 • 7
  שוקולטה
 • 8
  מחרוזת: וושרח להה, בית אשער
 • 9
  לולקי
 • 10
  נעימת העוד