במיטב הלהיטים (1990)

 • 1
  לפלח הרימון
 • 2
  מחרוזת עמרם בחפלה
 • 3
  יא ג'מעא
 • 4
  מחרוזת: הללי נפשי, שירים אשורר
 • 5
  באיסם אלה
 • 6
  יום אלאחד
 • 7
  חביב גלבי
 • 8
  יהיזלי
 • 9
  עת רצון
 • 10
  חביבי
 • 11
  עדן עדן
 • 12
  אלאמן
 • 13
  שג'אני
 • 14
  יא טייר
 • 15
  זאפה לכלה