בלהיטי יוון (2001)

 • 1
  מחרוסת סגפו: סגפו, אסי טה פטס, מי מגפס טו סו פולי
 • 2
  מחרוזת אסי מילס: אסי מילס, פינלה טיס קרדייסמו
 • 3
  מחרוזת קנמונה: יאסו מנה סלוניקי, טו טלפטאו וורדימו, יפנדה סו לאו קוזמו, פיגה, קנמונה
 • 4
  סיגו כפיגה
 • 5
  איטננקי
 • 6
  אפטו פדיטיסי
 • 7
  קרימה
 • 8
  דן סקרינו
 • 9
  נטי גזקסי
 • 10
  טמוקליסיס