בלהיטי זהב (1986)

 • 1
  יהיזלי
 • 2
  איילת אהבים
 • 3
  חביבי
 • 4
  קבלת חתן וכלה
 • 5
  עדן עדן
 • 6
  יום אלאחד
 • 7
  ג'ננתני
 • 8
  שג'אני
 • 9
  ואסמעי יאדל מליחה
 • 10
  שראד מנאני