בלהיטי זהב (1976)

 • 1
  ילה ילה יה ביתר
 • 2
  בזכרי ימים ימימה
 • 3
  סורו ממני
 • 4
  שלום לבן דודי
 • 5
  שר הממונה
 • 6
  אני גדליה
 • 7
  הכוכב
 • 8
  יודוך רעיוני
 • 9
  עלומה עלומה
 • 10
  החייל