בכרמי תימן (2001)

 • 1
  מחרוזת למה הכנסתיני לגנך
 • 2
  מחרוזת אל הגן
 • 3
  מחרוזת שם הרחק ביער
 • 4
  מחרוזת עת יעלה ירח
 • 5
  מחרוזת הורה ממטרה
 • 6
  מחרוזת הפטנט מתימן
 • 7
  מחרוזת מעל המגדל
 • 8
  ליל חלף עבר