בך אבטח – חלק א' (2016)

 • 1
  מחרוזת: ימלוך, מזמור לדוד
 • 2
  מחרוזת: אללה יחיבך, יא חביב, אבדע באלאקואל, אמך ואבוך
 • 3
  בך אבטח
 • 4
  רד אלסלאם
 • 5
  אקף יא צ'בי אלבר
 • 6
  ג'ננתני יא חביב - עם פאר טסי
 • 7
  יחיא חביבי
 • 8
  מפי אל - עם מידד טסה