בית הכנסת "בושאייף בזכותך" – חלק ב' (1997)

 • 1
  מחרוזת מזרחית עוד יום יבוא
 • 2
  מחרוזת טוניסאית: ללה יללה, יללי, עין זרגא, סבר עליא
 • 3
  מחרוזת מזרחית חביבי
 • 4
  מחרוזת ערבית חרמת אחיבק
 • 5
  מחרוזת מזרחית ברכנו
 • 6
  מחרוזת מזרחית הללויה
 • 7
  מחרוזת ערבית ילי ילי