בין השירים (1997)

 • 1
  מחרוזת: בלילות/לא לבד/דברי אליי
 • 2
  יהי רצון
 • 3
  מחרוזת: לשכוח/והיא איננה
 • 4
  מחרוזת: מה נשאר לו/אין לאן לברוח/פגישה/מילים של שלום
 • 5
  כח
 • 6
  מחרוזת: הזעקה/בלעדיה