בחפלה כורדית

 • 1
  ללה דינה
 • 2
  נינה נינה
 • 3
  אסקבוקם ללה
 • 4
  עוורה רדו
 • 5
  היילו דלל
 • 6
  אמן אמן קושרה
 • 7
  חפלה כורדית: ללה חפשה, חזל חזל, סברה מלי
 • 8
  תורנת קסטר
 • 9
  דייר בקר
 • 10
  דלילולו