בחגיגה יוונית (1991)

 • 1
  מחרוזת: פרוספקי, לייגאותיתס לייגה, קטו תכרייסו
 • 2
  מחרוזת: אניקסמנה, תמונזורו, אנס מנגס, ווריקה תיבורתה
 • 3
  מחרוזת: מיברמניס פה, פירה אגה גרמה, דוס מו דוס מו
 • 4
  מחרוזת: אגוניה, אלימונו, אספרה, קטרינה
 • 5
  מחרוזת: ספלמטה, אופללה, מוורוס קפנוס, מינה מינה, זילבו
 • 6
  מחרוזת: אפתוס, מוטילפוניסן
 • 7
  מחרוזת: אלופיאדה, אלניצמו
 • 8
  ארקדש
 • 9
  מחרוזת: ברביאני, 21, מנמו