בהילולה

 • 1
  הללויה
 • 2
  מחרוזת: אינתה עומרי, כני לי שוואי
 • 3
  מחרוזת: עלש ימעשוגי, עני מנשן הלכלי, יליל יען
 • 4
  על מגייז הנכ'ני
 • 5
  מחרוזת: באבא סאלי, ינעמו ידיי
 • 6
  היו יבנת אלחיי
 • 7
  עלא בלאדי
 • 8
  מחרוזת: הללה לערוסה, עת'יוני לכאס, חביבי דיילי
 • 9
  מחרוזת: איתעלימוה, כולו עלם