בהופעה חיה

 • 1
  קולי לך יערב - קולי עלאש קאויתני
 • 2
  יה רחם - יה רייח
 • 3
  נבונים - מה ביני ובינו
 • 4
  מחרוזת: קול דורש הקשיבה - קולי עלש כא תבכי, קולי לך מקודש - יא מולאתי ילאלא
 • 5
  הדרי בנה לי - עייני ומיזאני
 • 6
  לכו ונלכה לקראת המלכה - יה שידי טאלב
 • 7
  תורה מגינה - יא בנת למדינה