בהופעה חיה מזרחית (2011)

 • 1
  ישמח חתני
 • 2
  עוד ישמע
 • 3
  אנא אנא (אללה אללה)
 • 4
  עומד על הבמה
 • 5
  מברוק עליך
 • 6
  אם בא לנו
 • 7
  אהלן וסהלן
 • 8
  ללה לערוסה
 • 9
  אללא אללה יאבבא (מברוק לערוסה)
 • 10
  נעימת קנון
 • 11
  שמח בני
 • 12
  חמודה
 • 13
  טל ומטר
 • 14
  יאנס יאנס
 • 15
  חביבי יעני (אשא עיני)
 • 16
  יא בונה ביתך
 • 17
  שמח (חלק א')
 • 18
  שמח (חלק ב')
 • 19
  רמיקס - רוצה לומר תודה + היידה