בהופעה חיה בצרפת (1996)

 • 1
  מחרוזת: כוכבי מרום, בת 18, איש יקר, ערב סגריר
 • 2
  מחרוזת: היכן החייל, הרמה
 • 3
  מחרוזת: יעעאזל פלפילו, יבוא דודי, עין זרגא, יללי
 • 4
  אינממו - צרפתית
 • 5
  מחרוזת מרוקאית: לערוסה, עתונילקס, ילולו
 • 6
  לבדי
 • 7
  מחרוזת גרוזינית" ריג'יה, ואי ואי
 • 8
  מחרוזת: אני רוקדת, יא ג'מעה - תימנית, ירושלים של זהב