בהופעה חיה ממועדון רמבטיקו

 • 1
  מחרוזת פתיחה
 • 2
  מחרוזת שירים שקטים
 • 3
  מחרוזת חפלה
 • 4
  אפיגה
 • 5
  מחרוזת שירים שקטים סלואו
 • 6
  מחרוזת זבקיקו
 • 7
  מפיגיס