בדרך הגדולה – חלק ב'

 • 1
  מחרוזת: יד ענוגה, פעם פעם, אם אתה צעיר בלב, קול קורא לי במדבר, עמק הפרחים, לא לבד, רקדי, בלילה, שירי נהדרת, קשה לי, שמחה גדולה הלילה
 • 2
  מחרוזת: אל תשליכני, סימנים של דרך, אבי אבי, אני העבד
 • 3
  מחרוזת: ברחובות העיר, ודוד יפה עיניים, 16 מלאו לנער, תפילה, עולה עולה, הורה, משיח
 • 4
  מזמור לדוד
 • 5
  מחרוזת: עת דודים כלה, שיר מלב בוקע, יום שישי הגיע, יודוך רעיוני, לשיר בקול ערב, צא מזה, אמרו שמיים, צעד תימני, אהובת לבבי
 • 6
  מחרוזת: אין מדינה לאהבה, אמא שלי, אבא
 • 7
  מחרוזת: נר לרגלי, קול קורא לאדם, אשא עיני, רעיה, אלינור, גורלו של זמר, מה לך ילדה, באו הצלילים