א-ל נורא עלילה (1990)

 • 1
  בן אדם
 • 2
  עננו
 • 3
  אדון הסליחות
 • 4
  שואף כמו עבד
 • 5
  אם אפס
 • 6
  י-ה שמע אביונך
 • 7
  ה' שמעתי שמעך
 • 8
  אדיר ונאור
 • 9
  א-ל נורא עלילה