אתחיל שבח (2013)

 • 1
  מחרוזת חתנים: בא לשלום חתן, יא מחיג'ה
 • 2
  ישקף
 • 3
  מחרוזת תימנית: שג'אני, איילת אהבים, אמלל שיר, שרד מנאמי
 • 4
  אתחיל באל יחיד
 • 5
  ישקף
 • 6
  אם ננעלו
 • 7
  אתחיל שבח
 • 8
  נפשי אשר בגוף
 • 9
  קאל אלאדיב
 • 10
  לפלח הרימון
 • 11
  כי בשמחה תצאון