אש תמיד (2002)

 • 1
  קריה נאמנה
 • 2
  תפילה לילד
 • 3
  למען שמו באהבה
 • 4
  אנא אלי
 • 5
  ותמו חטאים
 • 6
  מחרוזת: דמעתי החמה, ציון תמתי, ניגונים
 • 7
  אש תמיד
 • 8
  פלא טבעי
 • 9
  השגחה פרטית
 • 10
  ואהבת לרעך כמוך
 • 11
  קדיש יתום
 • 12
  עת אישן ואעירה