אשירה לאהוב (2011)

 • 1
  מחרוזת זאפה - בא לשלום חתן, אשירה לאהוב, יא מחיג'ה
 • 2
  מחרוזת: ישקף, עין ולב
 • 3
  מחרוזת דעסה: אדון עולם, בעזרתי, אני אשיר לאל, אקרא לאל חי, אפתחה שבח קוני, מה טוב ומה נעים
 • 4
  לך אלי
 • 5
  שר הממונה
 • 6
  מחרוזת: שבח אשיר, שוכן מרומים
 • 7
  אם נסגרו
 • 8
  איילת חן
 • 9
  מחרוזת: קריה יפיפיה, חוס אלוקיי, האג'רתני