אשורר שיר (1986)

 • 1
  סלי גלבי
 • 2
  אתחיל באל יחיד
 • 3
  אשורר שיר
 • 4
  ימן ימן
 • 5
  אהבת שדי
 • 6
  שאן אלמטר
 • 7
  בילה עלייש ינוו'ד
 • 8
  אללה יחיבק
 • 9
  יחביב יחביב