אשבי (2007) – גרסה מחודשת לאלבום "בחפלה תימנית חבנית"

 • 1
  מחרוזת יומא
 • 2
  מחרוזת: דמעיי ירדו, תן אשישה
 • 3
  הס ידידי
 • 4
  יגול אבו סאלם
 • 5
  ביין אל חממי
 • 6
  מחרוזת דעסה
 • 7
  אשבי
 • 8
  עדן עדן
 • 9
  מחרוזת: אסאלק, סעיד אליום
 • 10
  סלם איבני