אשא תודה (1986)

 • 1
  אשא תודה
 • 2
  שיר מלב
 • 3
  מי האיש
 • 4
  אפתח בשיר
 • 5
  אב הרחמן
 • 6
  פינה בירושלים
 • 7
  שיר חתן
 • 8
  והאר עינינו
 • 9
  חיי