אעופה אשכונה – יגל יעקב

 • 1
  יום הילולתו
 • 2
  אעופה אשכונה
 • 3
  אשיר במהלל ליבי
 • 4
  רבי יצחק
 • 5
  אערוך מהלל
 • 6
  אשיר לכבוד חברים
 • 7
  יחיד רם יערות חושף
 • 8
  אשירה נא לכבוד מרנא
 • 9
  אפתח פי בניב
 • 10
  אפתח פי ברינה
 • 11
  אני בניב שפתי
 • 12
  כנפי יונה
 • 13
  לכבוד הקדוש רבי