אסיף (2015)

 • 1
  כואב ושר לך
 • 2
  בזכרי ימים ימימה
 • 3
  סורו ממני
 • 4
  יודוך רעיוני
 • 5
  חסידה צחורה
 • 6
  גדליה
 • 7
  הכוכב
 • 8
  כותל המזרח
 • 9
  יער זקן
 • 10
  מחרוזת חנה'לה התבלבלה
 • 11
  שבחי ירושלים
 • 12
  יום שישי הגיע
 • 13
  רחל
 • 14
  מחרוזת: בדד ארעה צאני, נעמה
 • 15
  אני נוכרי
 • 16
  שמחתי
 • 17
 • 18
  אברהם אבינו
 • 19
  באו הצלילים