אנדלוס (2017)

 • 1
  והאר עינינו
 • 2
  יעלה יעלה - בליווי התזמורת האנדלוסית ירושלים
 • 3
  יהללוך
 • 4
  כי אשמרה שבת - עם אנריקו מסיאס
 • 5
  לכה דודי - עם אנריקו מסיאס
 • 6
  הללו - עם טל ועקנין
 • 7
  אעופה אשכונה
 • 8
  ברכת השכיבנו
 • 9
  קטונתי - בליווי מקהלת המיוסיקידס
 • 10
  הכניסיני תחת כנפך - תקסים מוסיקלי
 • 11
  אליך אקרא יה
 • 12
  אגדלך
 • 13
  עושה שלום במרומיו - בליווי התזמורת האנדלוסית ירושלים