אנא ימני (2021)

 • 1
  אנא ימני
 • 2
  עיוני לך
 • 3
  היא וקוא
 • 4
  סלאם יא זוג'תי
 • 5
  אם אשכחך ירושלים
 • 6
  שבח אשיר
 • 7
  אהלן וסהלן - עם ישי לוי
 • 8
  יא כחיל אלעין
 • 9
  שער אשר נסגר
 • 10
  צאהב צאהב
 • 11
  דורי יא חמאמא - עם אביהו מדינה
 • 12
  יום אלודאע
 • 13
  יוסף חביבי