אנא חבקיני ילדה

 • 1
  אזכור אותם ימים
 • 2
  פופס - יוונית
 • 3
  אנא חבקיני ילדה
 • 4
  אלדשה = טורקית
 • 5
  ביהה ארקדש - טורקית
 • 6
  אלה יזמן - טורקית
 • 7
  היית לי כחלום
 • 8
  הפרח בגני
 • 9
  אפשנה - טורקית
 • 10
  בואזים - טורקית
 • 11
  פולי אפופסה - יוונית